Dětská folklorní přípravka Čekanka Velká Bystřice

Folklorní přípravka pracuje od r. 2004 a je součástí souboru Haná Velká Bystřice. Děti ve věku 5 až 8 let v Čekance pobývají většinou 2 až 3 roky, během kterých se učí hanácké písničky, říkadla a tanečky, poté postupují do souboru Krušpánek. Výsledky svého snažení předvádí Čekanka obecenstvu v krátkých pásmech o Vánocích, na masopustu, na vánočním a velikonočním jarmarku ve škole, na Slavnosti kroje a na Lidovém roku ve Velké Bystřici.

Vystoupení Čekanky doprovází zpravidla muzika Krušpánek pod vedením Lenky Černínové.

Zkoušky se konají každé úterý od 16 do 17 hodin v tělocvičně Základní školy ve Velké Bystřici.

Tancujeme, hrajeme si a zpíváme s radostí a pro radost.